background

A.Vogel Natuurlijk & Gezond

Levensvisie

De acht principes van Alfred Vogel

1. Natuurlijkheid en levenskwaliteit

Een leven in harmonie met de natuur staat gelijk aan levenskwaliteit. Ons leven is zinvol wanneer we een zo groot mogelijke harmonie met de natuur nastreven.

2. Voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid

Onze gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door voorzorgsmaatregelen. Bij gezondheid of ziekte gaat het vaak niet om slechts één enkel orgaan, maar is er een duidelijke samenhang met levensinstelling, levensomstandigheden en levenswijze. Het is belangrijk bewust en uit vrije wil te besluiten natuurlijk en uitgebalanceerd te eten, voldoende te bewegen en op de signalen van ons eigen lichaam te letten.

3. Eigen verantwoordelijkheid

Voeding en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. De zorg voor gezondheid is primair een eigen verantwoordelijkheid.

“Je moet een arts of therapeut zien als berggids,” zei Alfred Vogel vaak, “hij gaat voorop en wijst de weg, maar die weg moeten wij wel zelf afleggen.”

Het advies van Alfred Vogel luidt:

“Volwaardige voeding op overwegend vegetarische, zuivere en basenrijke basis en voor een groot deel bestaande uit rauwkost levert een belangrijke bijdrage aan een sterke gezondheid en balans op de lange termijn.”

4. Evenwicht als levensprincipe

Harmonie in jezelf en met anderen is bepalend voor de gezondheid. Het gaat erom balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, tussen werk en rust, tussen geestelijke en lichamelijke activiteit. Gebrek aan evenwicht en harmonie veroorzaakt vaak allerlei ziekten.

5. Respect en sympathie

Zorgvuldig omgaan met de natuur en haar hulpbronnen is van het grootste belang. Onze houding wordt gekenmerkt door respect en sympathie voor alle levende wezens. Wij zijn tegen roofbouw op de natuur en de ongecontroleerde verzameling van heilzame planten in het wild.

6. Het gezondheidsstreven is een natuurwet

In de totaalgeneeswijze worden niet alleen ziektesymptomen onderdrukt, maar wordt gezocht naar de onderliggende oorzaken. Dit heeft vaak tot gevolg dat de levenswijze aangepast moet worden.

“Het is nooit te laat om de natuur te steunen in haar gezondheidsstreven, want de wet der natuur schrijft het behoud van leven voor.”
Alfred Vogel

7. Het holistische principe

“Elke plant vormt in zichzelf een compleet product, want het gaat om een recept waaraan intelligentie, een vooruitziende blik en wijze planning ten grondslag liggen.”
Alfred Vogel


Wij behouden de natuurlijke combinaties van alle werkstoffen van planten. Het zaaigoed wordt opgekweekt op gezonde grond en op biologische wijze, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

8. De kracht van liefde

“Laat u bij alles wat u doet leiden door liefde. Liefde is de grootste kracht in het universum.”
Alfred Vogel

Tips voor een gezonde leefstijl Naar de blogs
Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen
A.Vogel: Natuurlijk en Gezond!

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >