background

A.Vogel Natuurlijk & Gezond

Homeopathie en fytotherapie

A.Vogel is in Nederland en België een van de grootste merken op het gebied van natuurlijk gezond worden en blijven. Het is dan ook niet voor niets dat bij bijna iedere apotheek of drogist in Nederland en België wel een A.Vogel product te vinden is. A.Vogel maakt zowel producten in de categorie homeopathie als fytotherapie. Hieronder leest u meer over wat homeopathie en fytotherapie precies zijn. Snel verder kijken kan natuurlijk ook:

Klik hier voor de A.Vogel homepage

Klik hier voor de A.Vogel productenzoeker

Klik hier voor de A.Vogel klachtenzoeker

Wat is homeopathie?

Homeopathie (Gr. homoios = gelijkwaardig en pathos = ziekte, lijden) is een manier van genezen die uitgaat van de principes dat het lichaam van de mens een zelfherstellend vermogen bezit. Bij homeopathie gaat het er dan om dat het lichaam behandeld moet worden met een middel dat bij gezonde mensen verschijnselen oproept die overeenkomen met de verschijnselen van de zieke (similiaprincipe).

Wat is fytotherapie?

Naast homeopathie bestaat ook fytotherapie. Fytotherapie is wezenlijk anders dan homeopathie. De moderne fytotherapie (Gr. phyton = plant en therapeia = geneeswijze) is een allopathische manier van genezen met behulp van middelen die samengesteld zijn uit plantaardige grondstoffen. Die geneesmiddelen ontlenen hun werking aan de directe, positieve eigenschappen van die stoffen. Dit is dan ook het grootste verschil met homeopathie.

Vallen de producten van A.Vogel onder homeopathie of fytotherapie?

Het grootste gedeelte van het assortiment van A.Vogel valt onder de fytotherapie. Van alle middelen in het assortiment is ongeveer 10% homeopathie.

Wat is allopathie?

Allopathie (Gr. allos = anders, tegengesteld en pathos = ziekte, lijden) is een orgaan- of systeemgerichte manier van genezen. Deze gaat uit van het principe dat een ziekte behandeld moet worden met een ‘tegengestelde’ stof dan die de verschijnselen veroorzaakt (contrariaprincipe). Homeopathie heeft dus een compleet andere uitgangsvorm. De huidige reguliere manier van genezen met medicatie is een vorm van allopathie.

Overeenkomsten homeopathie en fytotherapie

• Zowel homeopathie als fytotherapie maakt gebruik van natuurlijke grondstoffen

• Homeopathie en fytotherapie maken beide gebruik van stoffen die geheel door het lichaam worden afgebroken.

• Homeopathie en fytotherapie worden allebei gekenmerkt door weinig tot geen bijwerkingen.

Overeenkomsten fytotherapie en allopathie

• Fytotherapie en allopathie zijn beide gebaseerd op het contrariaprincipe.

• Beide richten zich primair op de klachten of het zieke orgaan.

Verschillen homeopathie en fytotherapie

• Principieel uitgangspunt van homeopathie en fytotherapie is verschillend (respectievelijk contraria- en similiaprincipe).

• Homeopathie maakt behalve van plantaardige, ook gebruik van dierlijke en minerale grondstoffen.

• Fytotherapie richt zich primair op de ziektesymptomen of op het zieke orgaan en homeopathie primair op het type mens met zijn specifieke klachten.

Meer over het verschil tussen homeopathie en fytotherapie.

Verschillen fytotherapie en allopathie

• Fytotherapie maakt gebruik van plantaardige en de allopathie voornamelijk van synthetische grondstoffen.

• De stoffen in allopathische middelen kunnen niet altijd geheel door het lichaam worden afgebroken.

Verschillen homeopathie en allopathie

• Uitgangspunt van homeopathie en allopathie is verschillend (respectievelijk similia- en contrariaprincipe).

• Homeopathie maakt gebruikt van natuurlijke en allopathie van synthetisch bereide grondstoffen.

• Homeopathie is primair gericht op de gehele mens (holistisch) en allopathie op het orgaan of een systeem.

• Bij homeopathie gaat men primair uit van het zelfherstellend vermogen van het lichaam van de mens en bij allopathie van de kracht van het middel.

 

Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >