Algemene voorwaarden

Deel je sportieve foto

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Winterchallenge" van A.Vogel die georganiseerd wordt door Biohorma BV (J.P. Broekhovenstraat 16, 8081 HC Elburg) (hierna: de Organisator) in samenwerking met BEAT Cycling Club.
2. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.
3. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via www.avogel.nl/winterchallenge

Deelname en mechanisme

4. Deze actie loopt van 11 januari t/m 1 februari 2018 (actieperiode).
5. Deelname aan de actie geschiedt via het delen van een foto via social media met de hashtags #BeatWinterChallenge en #Echinaforce.
6. Elke persoon kan 1 keer meedoen met de actie.
7. Deelname is gratis, er is geen sprake van een aankoopverplichting.

Trekking en prijzen

8. De trekking van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze. De trekking zal na 1 februari 2018 plaatsvinden, de winnaar krijgt hierover bericht.
9. De prijs betreft een BEAT kledingpakket van JAKO of AGU en een A.Vogel Echinaforcepakket t.w.v. in totaal € 100,-.

Het Echinaforce pakket houdt in:

  • 1x Echinaforce hotdrink
  • 4 x Echinaforce Forte
  • 2 x Echinaforce Vitaal

10. Tijdens de actieperiode wordt 1 winnaar getrokken.
11. Het Echinaforce pakket wordt binnen 5 werkdagen na de trekking verstuurd. De levering van het kledingpakket wordt in samenspraak met BEAT Cycling Club afgestemd
12. De prijzen worden alleen in Nederland afgeleverd.
13. Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar en is niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contant geld en/of andere diensten, producten of een andere prijs.
14. Op de kleding zijn de algemene voorwaarden en garanties van BEAT cylcling van toepassing, te vinden op https://www.beatcycling.club/

Voorwaarden voor deelname

16. Deelname is uitgesloten voor (a) eenieder die niet woonachtig is in Nederland of geen verblijfplaats heeft in Nederland, (b) de medewerkers van BEAT Cycling Club en de Organisator, en (c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is.
17. De Organisator en BEAT Cycling Club behouden zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van onjuiste of onvolledige informatie en/of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met bepalingen van deze actievoorwaarden.

Aansprakelijkheid

18. De Organisator, ingeschakelde hulppersonen en/of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.
19. De Organisator is niet verantwoordelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. De Organisator verleent geen garanties met betrekking tot de verstrekte prijzen.
20. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, typ- of zetfouten.

Privacy & publiciteit

21. De winnaar van de prijs geeft de Organisator en BEAT Cycling Club toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto's te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze winactie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van de Organisator en BEAT Cycling Club verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van de BEAT Cycling Club en Organisator heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
22. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een bestand (tot maximaal 2 jaar); op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de winactie. Op de aanmeldpagina kunnen deelnemers toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van de emailnieuwsbrief van A.Vogel. In dat geval worden de gegevens van de deelnemers blijvend opgenomen in het bestand. U kunt zich te allen tijde afmelden van deze emailnieuwsbrief.

Slotbepalingen

23. De verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de wet op de Kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.
24. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met het Informatiecentrum van A.Vogel tel: 0900-2464646 (maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur, gebruikelijke belkosten) en email: info@avogel.nl.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 19-01-2018

Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen
Gratis A.Vogel Vitamine D3 bij je bestelling

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >