background

A.Vogel Plantenencyclopedie

ferrum phosphoricum

IJzerfosfaat

Geschiedenis

ijzerfosfaat

Het woord ijzer is afgeleid van het Keltisch-Illyrische isarno. Het Gotische isarn betekent "vast metaal". Dit in tegenstelling tot het zachte brons. Het schijnt verwant te zijn aan het Latijnse ira, dat "boosheid" betekent en heeft dezelfde omschrijving als het "woedende, krachtige metaal". In de in de klassieke Oudheid en in de Middeleeuwen gebruikelijke symbolentaal voor de karakterisering van verschillende stoffen, werd ijzer met een pijl aangeduid. In 1814 gaf de Zweedse chemicus Berzelius hem pas voor het eerst de afkorting Fe voor het Latijnse Ferrum.

Phosphoricum is afgeleid van het Griekse phósphoros, dat "lichtdragend" betekent. Fosfor komt in de natuur alleen maar in chemische verbindingen voor. Atomaire fosfor is een wasachtige, op verse snijvlakken gelige, anders witte, doorschijnende massa met een eigenaardige geur. In open lucht oxideert hij onder chemoluminiscentie (= door chemische processen veroorzaakte lichtuitstraling, ook gloeien of fosforescentie genoemd) en warmteontwikkeling langzaam tot fosforpentoxide. Boven de 50 °C treedt zelfontbranding op en daarom wordt hij onder water bewaard.

Er bestaan minstens drie allotrope modificaties, die verschillend zijn van kleur. Fosfor, met het chemische symbool P, werd in 1669 door de alchemist Hennig Brand in Hamburg bij de destillatie van ingedikte urine met zand ontdekt en door Lavoisier als element erkend. Ferrum phosphoricum is een van de twaalf oorspronkelijke weefsel- of celzouten in de door de homeopathische arts Wilhelm Schüssler in de jaren 1872–1898 ontwikkelde biochemische genezingsmethode.

Fysische kenmerken

IJzerfosfaat is een geelwitachtig, smaakloos, in water oplosbaar poeder met de moleculaire formule FePO4 • 4H2O en een moleculemassa van 222,88.

Vindplaats

IJzer is waarschijnlijk het meest voorkomende element in de wereld en is te vinden in veel graniet- en afzettingsgesteentes. Fosfor komt als gevolg van zijn zeer hoge reactievermogen nooit als chemisch element, maar bijna uitsluitend in de vorm van stabiel fosfaat, o.a. als apatiet en fosforiet, voor.

Verwerking

IJzerfosfaat komt door gelijktijdig inschenken van 10 gewichtsdelen van een 1%-ijzerchloride-oplossing, 10 gewichtsdelen van een 1%-natriumfosfaat-oplossing en 20 gewichtsdelen water tot stand. De daaruit resulterende neerslag wordt net zolang gespoeld totdat de weglopende vloeistof niet meer troebel gemaakt wordt door de zilvernitraat-oplossing en wordt dan bij kamertemperatuur op langspeelplaten gedroogd.

De homeopathische potenties worden volgens het actuele HAB door menging met lactose vervaardigd. Vloeibare potenties worden door intensief schudden met de hand gedynamiseerd.


Latijnse naam

Ferrum phosphoricum

Officiële naam

Ferrum phosphoricum

Synoniemen

IJzer(III)-fosfaat

IJzerorthofosfaat

Ferri-fosfaat

Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen
Gratis A.Vogel Vitamine D3 bij je bestelling

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >