Algemene voorwaarden

Winactie Hästens en A.Vogel

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op een Hästens Luxuria bed t.w.v. €9.690,- en een A.Vogel (nacht)rust pakket!”  van A.Vogel die georganiseerd wordt door Biohorma BV (J.P. Broekhovenstraat 16, 8081 HC  Elburg)  (hierna: de Organisator) in samenwerking met Hästens.

2. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

3. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via www.avogel.nl/lekkerslapen

Deelname en mechanisme

4. Deze actie loopt van 1 oktober t/m 5 november 2017 (actieperiode).

5. Deelname aan de actie geschiedt via de aankoop van één of meer van de volgende producten: Dormeasan, Passiflora of Avena sativa (m.u.v. geneesmiddelen) van het merk “A.Vogel”. 

6. De wijze van deelname aan deze actie is als volgt: koop één of meer van de volgende producten van A.Vogel: Dormeasan, Passiflora of Avena sativa (m.u.v. geneesmiddelen) bewaar de kassabon en geef aan waarom u deze prijzen graag wilt winnen samen met de winkelnaam en plaats waar het product gekocht is via www.avogel.nl/lekkerslapen en maak kans op een Hästens Luxuria bluecheck ter waarde van €9.690 en een A.Vogel (nacht)rust pakket. Deelnemers kunnen één keer met de winactie meedoen.

7. Ieder aankoopbewijs uit de actieperiode waar een deelnemend A.Vogel product op staat, dingt in principe mee mits de deelnemer met dat aankoopbewijs het mechanisme beschreven onder punt 6 volgt en voldoet aan de overige voorwaarden die zijn opgenomen in deze actievoorwaarden.

8. De kassabon uit de actieperiode van het deelnemende product dient te worden bewaard en op eerste verzoek getoond te kunnen worden aan de Organisator. De originele kassabon moet kunnen worden getoond aan de Organisator bij het winnen van de prijs.

Trekking en prijzen

9. De trekking van de winnaars  gebeurt op onpartijdige wijze, onder toeziend oog van een onafhankelijke 3e partij. Over de uitslag van de actie kan daarom niet worden gecorrespondeerd met uitzondering van de winnaar. De trekking zal in week 45 van 2017 plaatsvinden, de winnaar krijgt hierover bericht.

10. De prijs betreft een Hästens Luxuria bluecheck, 180x200cm, incl. BJ topper 180x200cm ter waarde van €9.690 en een A.Vogel (nacht)rust pakket, bestaande uit 2 A.Vogel Emotionele Balans 30 stuks, 2 A.Vogel Rustgevend Extra sterk 30 stuks, 2 A.Vogel Dormeasan Nachtrust Extra sterk 30 stuks t.w.v. in totaal €73,94 en 4 mokken.

11. Hardheid van de matrassen wordt na prijsuitreiking in de winkel door prijswinnaar zelf bepaald.

12. Het Hästens-bed dient voor 31 december 2017 uit te zijn gezocht bij uw dichtstbijzijnde Hästens dealer. 

13. Indien er extra accessoires zijn gewenst door de prijswinnaar, dan zijn deze voor rekening van de prijswinnaar zelf.

14. De prijzen worden alleen in Nederland afgeleverd.

15. Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar en is niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contant geld en/of andere diensten, producten of een andere prijs.

16. Op het Hästens-bed zijn de algemene voorwaarden en garanties van Hästens van toepassing, te vinden op www.hastens.com

Voorwaarden voor deelname

17. De winnaar van de prijs zal worden verzocht zich te legitimeren. De winnaar dient – om aanspraak te kunnen maken op de prijs – de kassabon van het deelnemende product te kunnen overleggen, als bewijs van rechtmatige deelname. 

18. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient de deelnemer meerderjarig te zijn. Deelname van minderjarigen aan deze actie wordt nadrukkelijk uitgesloten. Indien de deelnemer niet meerderjarig is, kunnen de Organisator en Hästens besluiten om de deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten. De deelnemer kan dan geen aanspraak maken op de prijs, een andere prijs, een compensatie of enige schadevergoeding. 

19. Deelname is uitgesloten voor (a) eenieder die niet woonachtig is in Nederland of geen verblijfplaats heeft in Nederland, (b) de medewerkers van Hästens en de Organisator, en (c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is.

20. De Organisator en Hästens behouden zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van onjuiste of onvolledige informatie en/of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met bepalingen van deze actievoorwaarden.       

Aansprakelijkheid

21. De Organisator, ingeschakelde hulppersonen en/of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie. 

22. De Organisator is niet verantwoordelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen.  De Organisator verleent geen garanties met betrekking tot de verstrekte prijzen.

23. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, typ- of zetfouten.

Privacy & publiciteit

24. De winnaar van de prijs geeft de Organisator en Hästens toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze winactie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van de Organisator en Hästens verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van de Organisator en Hästens heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 

25. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een bestand (tot maximaal 2 jaar); op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de winactie. Op de aanmeldpagina kunnen deelnemers toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van de emailnieuwsbrief van A.Vogel. In dat geval worden de gegevens van de deelnemers blijvend opgenomen in het bestand. U kunt zich te allen tijde afmelden van deze emailnieuwsbrief.

Slotbepalingen

26. De verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de wet op de Kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.

27. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met het Informatiecentrum van A.Vogel tel: 0900-2464646 (maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur, gebruikelijke belkosten) en email: info@avogel.nl Zowel telefonische als schriftelijke klachten worden bij binnenkomst 

Laatste wijziging op deze pagina: 02-10-2017

Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen
Gratis A.Vogel Vitamine D3 bij je bestelling

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >