background

A.Vogel Natuurlijk & Gezond

Kwaliteitscontrole en onderzoek

A.Vogel is een innovatief bedrijf!

Worden de juiste plantensoorten gekweekt? Vindt de oogst op het juiste moment plaats? Worden de planten en andere grondstoffen op de voorgeschreven manier verwerkt? Het productieproces van de homeopathische geneesmiddelen en natuurlijke gezondheidsproducten wordt voortdurend gecontroleerd volgens de GMP-normen (Good Manufacturing Practices). Zo heeft u de zekerheid dat het eindproduct van hoge kwaliteit is en dat de informatie op het etiket en de bijsluiter in overeenstemming is met de inhoud van de verpakking.

GMP-normen

De kwaliteit van een geneesmiddel wordt beïnvloed door het fabricageproces. De productie van geneesmiddelen bij Biohorma voldoet aan de vereiste internationale farmaceutische normen, de zogenaamde GMP-normen (Good Manufacturing Practices). Dit houdt in dat alle werkzaamheden, vanaf het zaaien van de planten tot en met het verzenden van het eindproduct, zijn geprotocolleerd en omschreven in procedures. Gedurende het fabricageproces worden strenge regels gehanteerd op het gebied van hygiëne van personen, machines, grondstoffen, materialen en fabricageruimten. Het hele proces staat onder streng apothekerstoezicht. Integrale kwaliteitszorg met zorgvuldige en gedocumenteerde in-process controles zorgt dat de producten aan hoge kwaliteitsnormen voldoen.

Zo wordt de kwaliteit van A.Vogel producten gewaarborgd

Wij standaardiseren onze homeopathische geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Bepalend hiervoor zijn de keuze van kwalitatief goede zaadsoorten, een optimale teeltwijze, het ideale oogsttijdstip en een streng gecontroleerd productieproces.

  • Zuiverheid is een eerste vereiste. Onze productieruimtes zijn onderverdeeld in strenge hygiënezones.
  • De afzonderlijke productiestappen worden steeds door middel van laboratoriumproeven gecontroleerd.
  • De producten van A.Vogel worden pas vrijgegeven en afgeleverd als ze door de afsluitende kwaliteitscontrole komen.

Ontwikkeling & Innovatie

De heilzaamheid van planten blijft verbazen. Er worden nog altijd nieuwe en interessante ontdekkingen gedaan. Ontdekkingen die na grondig onderzoek kunnen leiden tot nieuwe en veilige producten met een waardevolle invloed op de gezondheid. Biohorma bevordert wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische geneesmiddelen en natuurlijke gezondheidsproducten. Daartoe beschikt het bedrijf over een eigen staf van academici, gespecialiseerd in de medische, farmaceutische en biologische wetenschappen. Daarnaast onderhoudt Biohorma contacten en samenwerkingsverbanden met universiteiten en universiteitsklinieken in verschillende Europese landen.

  • Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe producten, nieuwe presentatievormen en nieuwe analysemethoden.
  • Goed is voor ons niet goed genoeg. Wij optimaliseren bestaande producten en onderbouwen de invloed ervan waar mogelijk door middel van in vitro en klinische studies.
  • Homeopathische geneesmiddelen worden door ons ter registratie aangeboden aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >